ОЛИГАРХ ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МАН, АН шиг олон гишүүд, дэмжигчидтэй намуудын хувьд нэрсээ жагсаалтын эхэн зоосон этгээдүүд зөвхөн ...