Бидний тухай

Spotlight Equity компанийн охин компани болох Spotlight news-ээс эрхлэн гаргадаг Spotligh.mn мэдээллийн сайт нь үнэн бодит, баталгаатай, эх сурвалжтай мэргэжлийн сэтгүүл зүйн бүтээлийг цахим орчинд эргэх холбоонд оруулж, олон нийтийн мэдээллийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Компани нь ямар нэгэн улс төрч, нам эвслээс хамааралгүй үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэдгийг бид албан ёсоор мэдэгдэж байна.